Gần đây, có rất nhiều người khi ở chung cư hoặc đang muốn chuyển chung cư thì hay thắc nhiều vấn đề quan trọng đó là phải trả phí bảo trì chung cư. Tại sao loại phí này lại xuất hiện và do ai quản lý, phải đóng phí này như thế nào. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được phần nào về loại phí này.

Khái niệm về phí bảo trì chung cư là gì?

Phí bảo trì chung cư được Pháp luật quy định tại Điều 108 và Điều 109 tại Bộ Luật nhà ở năm 2014. Đã giải thích như sau “Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu” có thể hiểu là khoản phí được dùng bảo trì hệ thống phần sở hữu chung khi bị xuống cấp trong thời gian sử dụng.

Trong đó, quỹ bảo trì được sử dụng khi sau một thời gian chung sử đi vào sử dụng, chung cư xuống cấp do thời tiết hoặc con người tác động, những trang thiết bị bị hư hỏng hoặc là cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân xuống cấp thì sẽ dùng nguồn kinh phí quỹ bảo trì chung cư này có thể sữa chữa lại.

Phí bảo trì chung cư là gì?

Phí bảo trì chung cư là gì?

Tại sao phải nộp phí bảo trì?

Chung cư sẽ có những phần thuộc sở hữu chung như: lối đi chung, hầm xe chung… và có cả ít nhất 200 hộ cư dân trở lên nên thường xuyên sẽ xảy ra tình trạng mạnh ai nấy lo và nghĩ rằng đó là trách nhiệm không phải của mình. Bất cứ sự cố nào xảy ra đều sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người dân. Vậy nên việc duy trì hoạt động một cách ổn định là điều thiết yếu phải có thông qua việc đóng phí bảo trì cho phần sở hữu chung của chung cư.

Cùng với đó mục đích cho việc thu phí bảo trì là để bảo trì các hệ thống chung sở hữu của chung cư như là thang máy các tòa nhà, máy phát điện cho các tòa, máy bơm nước phòng trường hợp cúp nước, hệ thống điện cho cả chung cư, khu phòng cháy chữa cháy… cùng với những trang thiết bị dùng cho nhu cầu sinh hoạt các cư dân.

Mục đích đóng phí bảo trì chung cư

Mục đích đóng phí bảo trì chung cư

Khi nào thì nộp phí bảo trì chung cư?

Phí này sẽ được đóng khi bàn giao và khi ngân sách đã cạn. Vậy không lẽ cứ đóng liên tục? Thực tế thì phí bảo trì không chỉ nằm im ở giá trị 2% mỗi căn. Phí bảo trì chung cư được gửi ngân hàng và sẽ sinh lãi, hơn nữa, các hạng mục quảng cáo trong thang máy, cho thuê dịch vụ. Các khoản này sẽ được cộng vào quỹ bảo trì.

Khi nào đóng phí bảo trì chung cư

Khi nào đóng phí bảo trì chung cư

Ai chịu trách nhiệm nộp phí bảo trì?

  • Người mua nộp phí bảo trì chung cư phải căn cứ theo tỷ lệ phần trăm giá bán và giá thuê mua. Việc này dường như phải tuân theo quy định cụ thể trên hợp đồng mua bán ký kết với chủ đầu tư.
  • Chủ đầu tư cũng phải bắt buộc đóng nộp phí bảo trì theo đúng tỷ lệ phần trăm cho phần không bán, không cho thuê mua.

Ai giữ khoản phí bảo trì chung cư?

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày chủ đầu tư thu phí bảo trì chung cư từ người mua, chủ đầu tư chịu trách nhiệm chuyển khoản phí đã thu đó vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam. Sau đó 12 tháng từ sau sẽ bầu Ban Quản trị chung cư với người có trên 50% căn hộ được bàn giao

Cũng trong 7 ngày đó kể từ ngày Ban Quản trị chung cư được thành lập, Chủ đầu tư khi nhận được phí bảo trì từ người mua phải có trách nhiệm chuyển giao khoản tiền gửi đó (cả tiền gốc lẫn tiền lãi) để Ban Quản trị chung cư quản lý và sử dụng với mục đích bảo trì hỗ trợ chung cư.

Cách tính phí bảo trì chung cư?

Người mua: Được tính 2% giá trị của căn hộ hoặc diện tích khác bán, cho thuê mua; được quy định rõ ràng cụ thể trong hợp đồng mua bán và hợp đồng thuê mua, khi chủ đầu tư thông báo bàn giao căn hộ (trước 15 ngày nhận bàn giao)

Chủ đầu tư: Được tính 2% giá trị căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, cưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung; phần này được tính theo giá bán căn hộ có giá trị cao nhất của chung cư đó.

Những điều lưu ý khi đóng phí bảo trì tránh mất tiền thêm lần nữa

Với những quy định pháp luật thì khi những căn hộ chưa được sử dụng/ chưa thuê hoặc chưa bán cho ai thì chủ sở hữu phải đóng kinh phí cho căn hộ đó. Cư dân sẽ không có trách nhiệm chịu phí căn hộ đó. Chủ đầu tư phải thực hiện đóng kinh phí trước thời điểm chung cư đưa vào sử dụng.

Ngày nay có một số chung cư xuất hiện tình trạng không hay như là chủ đầu tư đã không nộp phí bảo trì, không bàn giao khoản tiền thu được từ các căn hộ của chưng cho Ban Quản trị chung cư giữ.

Bởi lẽ đó để hiểu hơn về tình hình các chính sách của chung cư các cư dân đang ở và sắp chuyển vào ở các chung cư nên để tâm tham gia các buổi sinh hoạt cư dân để đảm bảo quyền lợi, chất lượng sống cho gia đình và bản thân mình.

Lưu ý để có cuộc sống tốt tại chung cư

Lưu ý để có cuộc sống tốt tại chung cư

Trên đây là các giải thích để giúp mọi người hiểu rõ hơn về phí bảo trì chung cư. Mong là những điều giải thích trên sẽ giúp những cư dân và những người có ý định đến chung cư sống sẽ biết rõ hơn phần nào về phí này và có một cuộc sống tốt đẹp khi ở các chung cư.